Het Ankie Mensink-fonds heeft een kerstgift van € 2000 ontvangen van Het Cellenbroederenhuis in Nijmegen. Onze dank aan deze gulle gever is groot!

Informatie voor donateurs die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Per 1 februari 2014 is de Europese incasso verplicht (en verdwijnt de Nederlandse incasso). Met ingang van november 2013 zal het Ankie Mensink-fonds gebruik gaan maken van de nieuwe …

Europese incasso Lees meer »

Bij het afstuderen van een medewerker van Inter-lokaal vroeg zij om giften aan  het Ankie Mensink-fonds in plaats van bloemen, wijn e.d. In totaal werd daarna € 287,50 overgemaakt. Dank aan al deze gevers!