Op een van de laatste dagen van 2016 werd door een anonieme gever een bedrag van € 2400 overgemaakt. Dat kan het fonds goed gebruiken, omdat het aantal schenkingen door het fonds in 2016 flink is gestegen in vergelijking met voorgaande jaren (de jaarcijfers …

Gift Lees meer »

Opnieuw kreeg het fonds een kerstgift à 1500 euro van de Stichting Het Cellenbroederenhuis. Veel dank daarvoor!

Stichting Het Cellenbroederenhuis uit Nijmegen heeft ook in 2015 het Ankie Mensink-fonds verblijdt met een kerstgift. Het betrof een bedrag van € 1500. Waarvoor weer veel dank!

Kort geleden ontving het Ankie Mensink-fonds een gift van 1125 euro van een instelling die anoniem wil blijven. Met alle begrip daarvoor zijn we er blij mee!

De donateurs hebben begin april de informatie over het fonds in het jaar 2014 ontvangen. Daarbij werd o.a. vermeld dat deze gegevens, en daarnaast het jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015-2016 op de website waren gepubliceerd. Dit is echter nog niet gebeurd door gedoe met de …

Overzicht 2014 Lees meer »

Ook dit jaar heeft het Ankie Mensink-fonds een kerstgift ontvangen van Stichting Het Cellenbroederenhuis uit Nijmegen. Het betreft een bedrag van € 2000. Heel veel dank!

Als u overweegt om een aanvraag om ondersteuning in te dienen, lees dan eerst de werkwijze onder het kopje ‘aanvragen’. Dit voorkomt teleurstellingen en onnodige correspondentie.

Het financieel jaaroverzicht over 2013 is op de website geplaatst. Ook het jaarverslag 2013 en het beleidsplan 2014-2015 zijn geplaatst (zie onder organisatie). Publicatie van jaarverslag en beleidsplan is met ingang van dit jaar verplicht volgens de regels voor een ANBI.

Op de voorlaatste dag van 2013 is het Ankie Mensink-fonds verblijd met een mooie gift van € 1700. Deze gift is afkomstig van het bedrijf Brainclinics (www.brainclinics.com). De dank is groot!