Jaarverslag 2013 en beleidsplan 2014-2015

Het financieel jaaroverzicht over 2013 is op de website geplaatst.

Ook het jaarverslag 2013 en het beleidsplan 2014-2015 zijn geplaatst (zie onder organisatie). Publicatie van jaarverslag en beleidsplan is met ingang van dit jaar verplicht volgens de regels voor een ANBI.