Achtergrond

Doelstelling
Het Ankie Mensink-fonds verleent steun aan mensen in Nijmegen en omgeving, die als gevolg van hun positie financiële problemen ondervinden. Het gaat in de praktijk om betrekkelijk kleine bedragen, met name waar voorliggende voorzieningen ontbreken. Daarnaast ondersteunt het fonds activiteiten en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving.
De achterliggende visie is, dat juist in het huidige politieke en sociale klimaat onverminderd moet worden gestreefd naar een samenleving waarin mensen volwaardige kansen krijgen.

Relatie met Bindkracht10
Het fonds is een voortzetting van het steunfonds voor cliënten van de vroegere Gastarbeidwinkel (daarna: Het Inter-lokaal), nu Bindkracht10. In deze kleurrijke welzijnsinstelling komen medewerkers regelmatig in contact met bezoekers die in een schrijnende situatie verkeren waar een bijdrage van het fonds enig soelaas kan bieden.

Waar komt de naam van het fonds vandaan?
Ankie Mensink was een van de oprichters van de Gastarbeidwinkel. Tijdens en na haar studies antropologie en Arabisch was zij hierin jarenlang actief. Haar speciale aandacht ging uit naar de positie van alleenstaande Marokkaanse vrouwen. Vanaf 1980 was zij een van de drijvende krachten van het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) in Nijmegen, destijds een nieuw verschijnsel in Nederland. Van 1990 tot 1997 was Ankie bestuurslid van de Gastarbeidwinkel en daarna Het Inter-lokaal. Ze overleed op 22 maart 2001, 54 jaar oud.  Vanwege haar grote verdiensten voor de Gastarbeidwinkel en Het Interlokaal is daarna het steunfonds naar haar genoemd.