Zakelijke gegevens

* Het dossiernummer bij de Kamer van Koophandel  is: 09121556.

* Het Ankie Mensink-fonds is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

* Om de ANBI-status te behouden moet onder meer het RSIN op de website vermeld te zijn. Het RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
Het RSIN van het Ankie Mensink-fonds is 814064681.

Het Ankie Mensink-fonds werkt volledig op vrijwillige basis. Het bestuur en andere betrokken ontvangen geen enkele vergoeding. Er is bij het AMF geen sprake van beloningen in welke vorm dan ook.