Aanvragen

Werkwijze Ankie Mensink-fonds bij aanvragen om ondersteuning via de website.

Als u overweegt om via de website of per post een aanvraag om ondersteuning bij het Ankie Mensink-fonds in te dienen is het verzoek om het onderstaande goed door te nemen.

Het Ankie Mensink-fonds is een fonds dat nauw verbonden is met Stichting Bindkracht10 in Nijmegen. De meeste aanvragen bij het fonds worden dan ook via medewerkers van Bindkracht10 ingediend, volgens vaste afspraken.

De doelgroep van het fonds beperkt zich tot mensen die in Nijmegen wonen.

Als algemeen criterium geldt dat ‘het fonds er niet is om geld te halen, maar om in te zetten’, oftewel dat (ideaal gezien) de ontvanger door de bijdrage een beter perspectief krijgt.

Een aanvraag zal worden afgewezen als er een voorliggende voorziening mogelijk is (zoals een uitkering, bijzondere bijstand of schuldsanering).

Een aanvraag door een particulier zal niet snel gehonoreerd worden. Om een zekere controle op de inhoud van de aanvraag te hebben zal deze bij voorkeur moeten worden ingediend door een neutraal te achten tussenpersoon (behandelaar, maatschappelijk werker e.d.). Het bestuur van het fonds heeft de inhoudelijke beoordeling van aanvragen gedelegeerd aan een medewerker van Bindkracht10. 

De bijdrage van het Ankie Mensink-fonds zal normaal gesproken niet meer zijn dan € 250; het maximum is € 500.

De aanvraag moet zo goed mogelijk worden toegelicht (mag kort). Eventuele bewijsstukken graag meesturen.

Vanuit het Ankie Mensink-fonds zal uiterlijk binnen veertien dagen op de aanvraag worden gereageerd.

Voor overige informatie over het fonds wordt verwezen naar de website.

 

Bestuur Ankie Mensink-fonds