Donateur worden

Het Ankie Mensink-fonds is blij met iedere financiële bijdrage, eenmalig of structureel.
Alle donateurs ontvangen jaarlijks de inhoudelijke en financiële verantwoording over het voorgaande jaar (NB als het adres of e-mailadres bekend is!).

Een eenmalige bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer IBAN: NL88INGB0003970489.

De financiële basis van het fonds wordt vooral gevormd door de bijdragen van donateurs die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven (maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks). Ook zijn er donateurs die zelf hun bank opdracht hebben gegeven periodiek een bedrag over te schrijven.

Het is eveneens mogelijk om donaties via een notariële acte of onderhandse schenking te laten plaatsvinden. Daarmee verplicht een donateur zich om gedurende tenminste vijf jaar een vast bedrag te schenken. Daardoor is het mogelijk aan het fonds een groter bedrag te doneren terwijl de netto-kosten voor de donateur gelijk blijven. Informatie met een uitgebreide toelichting kunt u opvragen.

Graag verwelkomen wij u dan ook als vaste donateur. U kunt een machtigingsformulier opvragen door een e-mail naar het Ankie Mensink Fonds te sturen.

Ook kunt u hier klikken om het formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar:

Ankie Mensink-fonds

Fuutstraat 19, 6542 TV

Nijmegen