Financieel overzicht

Donateurs ontvangen ieder jaar voor 1 april een financieel overzicht over het voorgaande jaar. In dat overzicht wordt tevens toegelicht hoeveel schenkingen zijn gedaan en in welk geval. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt in categorieën zoals:

* ‘Broodnood’ (primaire levensbehoeften, zonder dat er op korte termijn zicht is op een structurele oplossing)

* Overbrugging (in situaties waarin op afzienbare termijn een meer structurele oplossing te verwachten is zoals huisvesting, loonbetaling of een uitkering)

* Verkrijgen of behouden van huisvesting

* Schuldenproblematiek

* Opleidingen

* Reiskosten

* Juridische procedures

* Overige situaties.

Deze categorieën kunnen van jaar tot jaar enigszins verschillen.