Jaarverslag en beleidsplan

Doelstelling en werkwijze van het fonds

 De doelstelling van het Ankie Mensink-fonds bestaat eruit om aan mensen die buiten hun schuld in financiële nood zijn geraakt financiële ondersteuning te bieden. Deze mensen moeten in Nijmegen woonachtig zijn of verblijven. Daarnaast kan het fonds financiële ondersteuning bieden aan activiteiten en projecten in Nijmegen en omgeving die een positieve bijdragen leveren aan de multiculturele samenleving.

Er zijn drie criteria voor toekenning van een bijdrage aan personen: de aanvraag moet vallen binnen de doelstelling van het fonds; het financiële probleem van de aanvrager kan niet worden opgelost door een voorliggende – wettelijke – voorziening; en het financiële probleem van de aanvrager mag niet (grotendeels) aan de aanvrager zelf te wijten zijn.

Lees: Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2022 en beleidsplan 2023-2024

Lees: Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2021 en beleidsplan 2022-2023

Lees: Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2020 en beleidsplan 2021-2022

Lees: Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2019 en beleidsplan 2020-2021

Lees: Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2018 en beleidsplan 2019-2020

Lees: Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2017-en-beleidsplan-2018-2019

Lees: Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2016 en beleidsplan 2017-2018

Lees: Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017

Lees: Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2014 en beleidsplan 2015-2016

Lees : Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2013 en beleidsplan 2014-2015