Herstel van vertrouwen

Een medewerker van Het Inter-lokaal vertelt: Ik merk dat mensen die echt aan de grond zitten een schenking als een vorm van erkenning van hun situatie zien. Ze vinden het fijn dat iemand zich om hen bekommert. Het maakt voor mensen net het verschil hoe zij naar hun situatie kijken, zelfs als het gaat om een klein bedrag van bijvoorbeeld 20 om eten te kopen. Dat is goed te merken aan mensen die wanhopig zijn. Zij krijgen weer een beetje hoop en het vertrouwen in instanties is soms enigszins hersteld.

Perspectiefwisseling

De man sliep in een caravan buiten de stad. Hij had geen postadres, geen voorzieningen, geen inkomen. De medewerker had van alles geprobeerd om opvang te regelen maar er was nergens een mogelijkheid. Het enige dat hij kon doen was gesprekken voeren en contact houden, dat hield de cliënt op de been. Deze was fysiek ernstig verzwakt. Door een bijdrage uit het Ankie Mensink-Fonds kon hij medicijnen en eten kopen en daarmee zichzelf verzorgen. Dat gaf de cliënt een duwtje in de rug om weer in actie te komen. Vrij snel na elkaar lukten er toen wel allerlei zaken. Hij vroeg een uitkering aan nadat hij een kamer had gevonden. Daarna heeft hij als conciërge werk op een school kunnen krijgen. Binnen een half jaar veranderde het uitzicht op zijn leven. De gesprekken met de medewerker hielden hem op de been, de bijdrage uit het fonds zorgde ervoor dat hij weer hoop kreeg op verandering in zijn situatie. Het deed hem goed dat er nog iets mogelijk was.

Donateur worden?

Het Ankie Mensink-Fonds is blij met iedere financiële bijdrage, eenmalig of structureel. De financiële basis van het fonds wordt vooral gevormd door de bijdragen van donateurs die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven (maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks). Donateurs ontvangen jaarlijks de inhoudelijke en financiële verantwoording over het voorgaande jaar. Graag verwelkomen wij u dan ook als (vaste) donateur.