De donateurs hebben begin april de informatie over het fonds in het jaar 2014 ontvangen. Daarbij werd o.a. vermeld dat deze gegevens, en daarnaast het jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015-2016 op de website waren gepubliceerd. Dit is echter nog niet gebeurd door gedoe met de …

Overzicht 2014 Lees meer »

Ook dit jaar heeft het Ankie Mensink-fonds een kerstgift ontvangen van Stichting Het Cellenbroederenhuis uit Nijmegen. Het betreft een bedrag van € 2000. Heel veel dank!

Als u overweegt om een aanvraag om ondersteuning in te dienen, lees dan eerst de werkwijze onder het kopje ‘aanvragen’. Dit voorkomt teleurstellingen en onnodige correspondentie.

Het financieel jaaroverzicht over 2013 is op de website geplaatst. Ook het jaarverslag 2013 en het beleidsplan 2014-2015 zijn geplaatst (zie onder organisatie). Publicatie van jaarverslag en beleidsplan is met ingang van dit jaar verplicht volgens de regels voor een ANBI.

Op de voorlaatste dag van 2013 is het Ankie Mensink-fonds verblijd met een mooie gift van € 1700. Deze gift is afkomstig van het bedrijf Brainclinics (www.brainclinics.com). De dank is groot!

Het Ankie Mensink-fonds heeft een kerstgift van € 2000 ontvangen van Het Cellenbroederenhuis in Nijmegen. Onze dank aan deze gulle gever is groot!

Informatie voor donateurs die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Per 1 februari 2014 is de Europese incasso verplicht (en verdwijnt de Nederlandse incasso). Met ingang van november 2013 zal het Ankie Mensink-fonds gebruik gaan maken van de nieuwe …

Europese incasso Lees meer »

Bij het afstuderen van een medewerker van Inter-lokaal vroeg zij om giften aan  het Ankie Mensink-fonds in plaats van bloemen, wijn e.d. In totaal werd daarna € 287,50 overgemaakt. Dank aan al deze gevers!