Opbrengst afstuderen

Bij het afstuderen van een medewerker van Inter-lokaal vroeg zij om giften aan  het Ankie Mensink-fonds in plaats van bloemen, wijn e.d. In totaal werd daarna € 287,50 overgemaakt. Dank aan al deze gevers!