Ankie Mensink Fonds zoekt donateurs

Het Ankie Mensink Fonds steunt mensen die in Nijmegen en omgeving wonen, en als gevolg van hun positie financiële problemen ondervinden. De meeste aanvragen komen via het spreekuur van Het Inter-lokaal. Het gaat om betrekkelijk kleine bijdragen, vaak in noodsituaties en altijd wanneer andere voorzieningen ontbreken. Beoordeling geschiedt volgens vaste criteria. Korte lijnen dus, zodat de steun snel, zonder rompslomp en onnodige kosten, kan worden toegekend.

Het fonds is een voortzetting van het steunfonds voor cliënten van de Gastarbeidwinkel, de voorloper van Het Inter-lokaal. Het fonds is genoemd naar Ankie Mensink. Zij was een van de oprichters van de Gastarbeidwinkel en later bestuurslid van Het Inter-lokaal. Ze overleed in 2001, 54 jaar oud.

Het fonds zoekt nog donateurs. Bijdragen zijn welkom op rekening 3970489. U kunt ook een machtiging afgeven voor periodieke automatische incasso (zie onder ’machtiging’ op de website).