Kerstgift

Het Ankie Mensink-fonds heeft een kerstgift van € 2000 ontvangen van Het Cellenbroederenhuis in Nijmegen. Onze dank aan deze gulle gever is groot!