Achtergrond

featured-imageDoelstelling
Het Ankie Mensink Fonds verleent steun aan mensen in Nijmegen en omgeving, die als gevolg van hun positie financiële problemen ondervinden. Het gaat in de praktijk om betrekkelijk kleine bijdragen, met name waar voorliggende voorzieningen ontbreken. Daarnaast ondersteunt het fonds activiteiten en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving.
De achterliggende visie is, dat juist in het huidige politieke en sociale klimaat onverminderd moet worden gestreefd naar een samenleving waarin mensen van niet-Nederlandse herkomst volwaardige kansen krijgen.

Relatie met Het Inter-lokaal
Het fonds is een voortzetting van het steunfonds voor cliënten van de Gastarbeidwinkel, thans Het Inter-lokaal (www.inter-lokaal.nl). Deze organisatie houdt zich sinds 1975 bezig met sociaal-juridische hulpverlening en belangenbehartiging, laagdrempelig en ongebonden. De organisatie is uitgegroeid tot een kleurrijke welzijnsinstelling, waar ruim 1 40 mensen - betaald en vrijwilig – werken. Met name op dit spreekuur van Het Inter-lokaal komen de schrijnende situaties aan het licht waar een bijdrage van het fonds enig soelaas kan bieden.

Wie was Ankie Mensink?
Ankie Mensink was een van de oprichters van de Gastarbeidwinkel. Tijdens en na haar studies antropologie en Arabisch was zij hierin jarenlang actief. Haar speciale aandacht ging uit naar de positie van alleenstaande Marokkaanse vrouwen. Vanaf 1980 was zij een van de drijvende krachten van het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) in Nijmegen, destijds een nieuw verschijnsel in Nederland. Van 1990 tot 1997 was Ankie bestuurslid van de Gastarbeidwinkel en vervolgens Het Inter-lokaal. Ze overleed op 22 maart 2001, 54 jaar oud. Vanwege haar grote verdiensten voor de Gastarbeidwinkel en Het Interlokaal is daarna het steunfonds naar haar genoemd.